ฉลาดโอนร่วมมือภาครัฐ-เอกชน จัดตั้งคณะทำงาน ป้องกันการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

5 พ.ค. 2565 14:14 , จำนวนผู้เช้าชม : 67086 คน

 

     เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 พ.ค. 65 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.น ประธานการประชุมโดยมี พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม ผกก.สส.บก.น.8 พ.ต.อ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.ฝอ.บก.อก.บช.น พ.ต.อ.วาฑิตย์ โรจน์ไพฑูรย์ ผกก.ฝอ.บก.สปพ นายปิยะวัฒน์ สุภาพงศ์ภัค และ นายฉัตริน จันทร์พรายศรี ที่ปรึกษาโครงการในส่วนงานตำรวจ ดร.เทอดพงษ์ แดงสี หัวหน้าโครงการ ดร.ธริศร์ ทิมทอง ที่ปรึกษางานพัฒนาระบบโครงการฯ ร่วมกับทีมงานเว็บไซต์ฉลาดโอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงาน กสทช. อันเนื่องมาจากยุคโควิด-19 มีการซื้อขายของผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย ส่งผลให้มิจฉาชีพเข้ามามีบทบาทในช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนในการซื้อของออนไลน์อย่างมั่นใจและปลอดภัยและให้ประชาชนรู้จักการป้องกันการถูกโกง สามารถตรวจสอบ ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ฉลาดโอน

     การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกันในการจัดการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมได้ยาก การแก้ไขจึงต้องตะหนักถึงการให้ความรู้กับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ ให้รับรู้และทันจากการถูกโกง เพื่อลดการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และแจ้งเตือน ภัยในรูปแบบใหม่ๆ ของมิจฉาชีพ

 

 

     ในการประชุมมีแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ฉลาดโอน สามารถแจ้งคนโกงออนไลน์ได้ ไม่ต้องแจ้งเอกสารไปที่สำนักงานตำรวจ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากตำรวจและประชาชนได้ง่ายขึ้น ติดตามสถานะการแจ้งข้อมูล โดยการจัดตั้งทีมงานเว็บไซต์ฉลาดโอน โดยได้เรียนเชิญ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม เป็นประธานและคณะกรรมการกำกับดูแล ตั้งทีมช่วยเหลือให้แก่ประชาชน ตรวจกรองข่าวที่มีความน่าเชื่อถือในแต่ละกรณีที่ประชาชนแจ้งเข้ามา พร้อมกับให้คำแนะนำแก่ประชาชน โดยอนาคตอาจมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ โดยใช้แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้เกิดการปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางออนไลน์