เกี่ยวกับโครงการ

“ฉลาดโอน” เป็นตัวกลางนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบคนโกง เบอร์โทรหลอกหลวง SMS หลอกหลวง และเป็นศูนย์ตรวจสอบรายชื่อบัญชีมิจฉาชีพทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่มีการรวมรวมข้อมูลปัญหา และช่องโหว่ของมิจฉาชีพไว้มากกว่า 80,000 คดี พร้อมจะแบ่งปันความรู้ แนวทาง และเทคนิคการดำเนินคดี

 

เนื่องด้วยในปัจจุบันการทำธุรกรรมออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศ และความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นผ่านทางสื่อออนไลน์ และสื่อสังคม (Social Media) ได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ซื้อขายของออนไลน์ สั่งซื้ออาหารทางออนไลน์ สั่งสินค้าแบบจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre-order) สมัครขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การซื้อขายตามเว็บประกาศขาย หรือทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook , Instagram หรือ Line@ หรือ การทำธุรกรรมอื่น ๆ ทางออนไลน์ ซึ่งมิจฉาชีพออนไลน์มักจะมีกลโกงแอบแฝงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้ จนทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มีการตรวจสอบตัวตนจริงของบุคคลที่ทำธุรกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้การเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์มือถือที่เป็นแบบเติมเงินไปเรื่อย ๆ และใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะ เป็นเครื่องมือหลักในการกระทำความผิด

 

สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงาน กสทช. โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการนครบาล 8 และกองกำกับการ 5 (งานประชาสัมพันธ์ กองบังคับอำนวยการตำรวจนครบาล) เพื่อพัฒนาต่อยอดการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ด้วยอัตลักษณ์ มาใช้กับการยืนยันตัวตนของผู้ซื้อผู้ขายออนไลน์ เพื่อแบ่งแยกระหว่างคนทำธุรกิจทั่วไปกับมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาให้กลุ่มของผู้ขายดังที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน 

 

เพื่อติดตาม ป้องกัน ต่อต้านการกระทำผิดทางออนไลน์ 

ทางฉลาดโอนจัดกลุ่มการบริการออกเป็น 6 รูปแบบ คือ 3 เช็ก 2 ช่วย 1 แจ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • ช็ก...ชื่อบัญชีหรือเลขบัญชี เพื่อป้องกันถูกหลอกก่อนโอนเงิน
  • เช็ก...หลักฐานต่างๆ ที่มี เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
  • เช็ก...ตัวตนผู้ขาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจก่อนการโอน

 

  • ช่วย...ประเมินบัญชีโซเชียล เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าหรือบุคคลที่ต้องการทำธุรกรรมด้วย
  • ช่วย...รวบรวมเอกสารหลักฐานการแจ้งความดำเนินคดี เพื่อให้ผู้เสียหายรับทราบถึงโอกาสในการแจ้งความดำเนินคดีสำเร็จ

 

  • แจ้ง...ข้อมูลการถูกมิจฉาชีพฉ้อโกง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้เสียหายร่วมและช่วยเหลือสังคม

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความคิดเห็น และผู้ร่วมดำเนินงานทุกท่าน มา ณ ที่นี้